θεοπάτωρ

θεοπάτωρ
θεοπάτωρ, -ορος, ὁ (AM)
(για τον Δαβίδ και τους γονείς τής θεοτόκου, τον Ιωακείμ και την Αννα) ο πατέρας τού θεού, ο πρόγονος τού θεού
αρχ.
ο γιος τού θεού, τίτλος των βασιλέων τών Πάρθων.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θεο-* + -πάτωρ (< πατήρ), πρβλ. α-πάτωρ, βροντο-κεραυνο-πάτωρ].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Богоотец — (θεοπάτωρ) Название, прилагаемое, кажется, впервые Ислахием, пресвитером иерусалимским († 343) к царю и пророку Давиду (см. Gieseler, Kirchengesch. , I т. 2 отд., 134 стр. 1845), так как от его племени по плоти происходил Иис. Хр., часто и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • богоотец — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  сущ., муж.р. и род.п. мн.ч. греч. θεοπάτωρ праотец Богочеловека.… …   Словарь церковнославянского языка

  • богоотьць — БОГООТЬЦ|Ь (4*), А с. По христианскому учению праотец богочеловека Иисуса Христа, царь Давид: радуисѩ дв҃де ц(с)рю. и б҃ооче своѥ пр҃рцьство исполнено видѣвъ. ПрЛ XIII, 100г; по Б҃оѡц҃ю Дв҃ду гл҃щю. ЛЛ 1377, 133 об. (1185); их же снемъ бываеть… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • θεο- — (AM θεο ) πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων τής ελληνικής που έχουν την έννοια ότι αυτό που δηλώνεται από το δεύτερο συνθετικό γίνεται από τον θεό (ή τους θεούς) ή για χάρη τού θεού ή έχει ως αντικείμενο τον θεό («θεόδμητος», «θεοσεβής», «θεόφρων»)… …   Dictionary of Greek

  • πατήρ — ο, ΝΜΑ, και πατέρας, ΝΜ 1. ο γεννήτορας, ο γονιός, ο γονέας (α. «τού πατέρα σου, όταν έρθεις, δε θα βρεις παρά τον τάφο», Σολωμ. β. «ἐπῆγεν ὁ πατέρας της εἰς κάποιον ταξίδι», Διγ. Ακρ. γ. «τοῡδε κεκλῆσθαι πατρός», Σοφ.) 2. φρ. «Πάτερ ημών» η… …   Dictionary of Greek

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՅՐ — (հօր.) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. θεόπατωρ dei pater, vel progenitor Նախահայր Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ՝ ըստ մարմնոյ. մանաւանդ դաւիթ. եւ հայր անուանեալ Յիսուսի՝ արդարն Յովսէփ խօսնայր կուսի. *Աստուածահայրն դաւիթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • БОГООТЦЫ — Иоаким и Анна с младенцем Марией. Роспись зап. портала собора Рождества Богородицы Ферапонтова мон ря. 1502–1503 гг. Мастер Дионисий Богоотцы Иоаким и Анна с младенцем Марией. Роспись зап. портала собора Рождества Богородицы Ферапонтова мон ря.… …   Православная энциклопедия

  • ДОГМАТИК — [греч. δογματικὸν (Θεοτοκίον)], один из видов богородичнов Октоиха. Д. называются стихиры на воскресных малой (богородичны на «Господи, воззвах» и на стиховне) и великой (богородичен на «Господи, воззвах») вечерен (в рукописях Д. иногда… …   Православная энциклопедия

  • ИОАКИМ И АННА — [греч. ᾿Ιωακεμ κα ῎Αννα], святые, праведные (пам. 9 сент.), родители Пресв. Богородицы. И. и А., как и др. библейские праведники родственники Иисуса Христа по плоти, именуются в правосл. литургическом предании богоотцами. Термин θεοπάτωρ… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”